آموزش طراحی و ساخت و پرتاب راکت مدل آماتوری در ایران

تاریخ: پنجشنبه 01 تیر 1391 ساعت: 08:04 بازدید: 1136 نویسنده: yazdanniaz

تفاوت راکت مدل با راکت حقیقی

تفاوتهای زیادی بین یک راکت مدل و یک راکت حقیقی وجود ندارد .
اصول طراحی انها تقریبا یکی است .
تفاوتهای راکت مدل با راکت حقیقی
راکت واقعی طول مدت پرواز بیشتری از راکت مدل دارد
راکت مدل :طول مدت پرواز کوتاهی دارد
راکت واقعی :چون سرعت ان زیاد است به سرعت از اتمسفر خارج می شود و اثرات ائرو دینامیک هوا بر روی ان زیاد مهم نیست
راکت مدل :تمامی طول مدت پرواز در اتمسفر است برای همین اثر نیروهای ائرودینامیک (پسا و برا و وزن )بر روی ان بسیار مهم است .
راکت واقعی :از سوخت مایع استفاده می کند
راکت مدل :سوخت ان جامد است
راکت واقعی :بعلت سرعت زیاد ان در اتمسفر اثرات اصطکاک هوا و ایجاد گرما بر روی ان بسیار مهم است
راکت مدل :بعلت سرعت کم اثرات اصطکاک هوا بر روی آ ن مهم نیست
راکت واقعی :از فلزات گرانقیمت ساخته شده است
راکت مدل :از مواد ارزان قیمت مثل مقوا .کاغذ.پلاستیک چوب ساخته شده است و در ساختمان ان فلز بکار نرفته است
راکت واقعی پس از پرتاب می تواند بطور اکتیو مسیر خود را تغیر دهد و هم کنترل اکتیو دارد هم پاسیو
راکت مدل :پس از پرتاب فقط کنترل پاسیو دارد که بوسیله بالچه ها انجام می شود

        موضوعات:Model rocket ,
-راکت-مدل-.راکت-حقیقی-Comparison-of-Model-Rockets-and-Real-Rockets -راکت-مدل-.راکت-حقیقی-Comparison-of-Model-Rockets-and-Real-Rockets -راکت-مدل-.راکت-حقیقی-Comparison-of-Model-Rockets-and-Real-Rockets -راکت-مدل-.راکت-حقیقی-Comparison-of-Model-Rockets-and-Real-Rockets -راکت-مدل-.راکت-حقیقی-Comparison-of-Model-Rockets-and-Real-Rockets امتیاز : 464 دیدگاه(0)

تاریخ: پنجشنبه 01 تیر 1391 ساعت: 09:53 بازدید: 1330 نویسنده: yazdanniazموضوعات:راکت مدل ,
ساخت-سکوی-پرتاب-راکت-مدل-rocket-model-launch-pad- ساخت-سکوی-پرتاب-راکت-مدل-rocket-model-launch-pad- ساخت-سکوی-پرتاب-راکت-مدل-rocket-model-launch-pad- ساخت-سکوی-پرتاب-راکت-مدل-rocket-model-launch-pad- ساخت-سکوی-پرتاب-راکت-مدل-rocket-model-launch-pad- امتیاز : 501 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: پنجشنبه 01 تیر 1391 ساعت: 10:44 بازدید: 866 نویسنده: yazdanniaz

طراحي و ساخت راکت مدل (موشک مدل )موضوعات:راکت مدل ,
طراحي-و-ساخت-راکت-مدل-(موشک-مدل-) طراحي-و-ساخت-راکت-مدل-(موشک-مدل-) طراحي-و-ساخت-راکت-مدل-(موشک-مدل-) طراحي-و-ساخت-راکت-مدل-(موشک-مدل-) طراحي-و-ساخت-راکت-مدل-(موشک-مدل-) امتیاز : 500 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

صفحات مطالب

1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|
نظرسنجی
چرا ساخت و پرتاب راکت مدل در ایران پیشرفتی نداردنتايج|| آرشیو نظرسنجی