آموزش طراحی و ساخت و پرتاب راکت مدل آماتوری در ایران

تاریخ: چهارشنبه 23 شهریور 1390 ساعت: 09:59 بازدید: 716 نویسنده: yazdanniazمهمترین نیرو برای پرواز یک راکت مدل نیروی کشش است که توسط موتور موشک مدل تولید می شد .
این نیرو با خنثی سازی وزن راکت مدل و نیروی جاذبه و فائق امدن بر نیروی پسای که توسط الیاف هوایی بر روی بدنه راکت مدل بوجود می اید باعث پرواز راکت مدل می شود .
نیروی کشش موشک مدل توسط یک موتور بوجود می اید که این موتور یک لوله مقوایی است که حاوی مواد شیمیایی جامد است .
در موشک مدل نیروی برا نقشی ندارد و فقط نیروی پسا و کشش و وزن بسیار مهم است .
نیروی برا فقط توسط بالچه و به مقدار کم تولید می شودتا موشک مدل را در مسیر درست نگاه داردموضوعات:Model rocket ,
قانون-اول-نیوتن-(کشش) قانون-اول-نیوتن-(کشش) قانون-اول-نیوتن-(کشش) قانون-اول-نیوتن-(کشش) قانون-اول-نیوتن-(کشش) امتیاز : 452 دیدگاه(0)

تاریخ: چهارشنبه 23 شهریور 1390 ساعت: 09:54 بازدید: 822 نویسنده: yazdanniazانجمن ملی پرتاب راکت مدل امریکا NAR
این انجمن در سال 1957 توسط کارلیس و استون در رابطه با ایجاد سرگرمی علمی و ورزشی پرتاب راکت در امریکا پایه گذاری شد و قدیمترین انجمن در رابطه با راکت مدل در جهان است . این انجمن بیش از هشتاد هزار عضو دارد که بیش از 2500 نفر از اعضای آن بطور معمول و روزانه مشغول آموزش در ضمینه راکت مدل هستند .
فعالیت های این سازمان در رابطه با آموزش و مقرارات ایمنی ساخت و پرتاب راکت مدل وبرگذاری مسابقات سالیانه در رابطه با راکت مدل است .
سه وظیفه مهم این انجمن عبارت است از
1_NARAM
برگذلری مسابقات سالیانه در زمینه پرتاب راکت
2-NARCON
بر گذاری جلسات و همایش های آموزشی و برنامه ریزی آموزشی در زمینه توسعه راکت مدل
3-NSL
مسول برگذاری مسابقات در زمینه راکت مدل
این انجمن با برگذاری مسابقات در زمینه راکت مدل باعث ترویج این سرگرمی علمی تفریحی و ورزشی می باشد .
ماهیانه مجله ای تحت عنوان ورزش پرتاب راکت توسط این انجمن منتشر می شود و این انجمن مسئول تست موتورهای راکت مدل و استاندار کردن آنها که توسط کارخانجات ساخته می شود می باشد .موضوعات:Model rocket ,
انجمن-ملی-پرتاب-راکت-مدل-امریکا-NAR انجمن-ملی-پرتاب-راکت-مدل-امریکا-NAR انجمن-ملی-پرتاب-راکت-مدل-امریکا-NAR انجمن-ملی-پرتاب-راکت-مدل-امریکا-NAR انجمن-ملی-پرتاب-راکت-مدل-امریکا-NAR امتیاز : 543 دیدگاه(0)

صفحات مطالب

1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|
نظرسنجی
چرا ساخت و پرتاب راکت مدل در ایران پیشرفتی نداردنتايج|| آرشیو نظرسنجی